Termeni si conditii

 1. Site-uri și Operatorii Site-urilor

1.1. Grupul de companii Solet Fashion Staroperează site-uri (inclusiv aplicații mobile) (“Site(-uri)”) în diferite țări pentru a comercializa produse de lifestyle și Solet Fashion Starpentru clienții de retail, după cum urmează:

În acest document, prin termenul de „Site(-uri)” se înțelege și se face referință la orice parte a Site-ului(-urilor) enumerate(e) și/sau a conținutului acestuia sau a acestora.

1.2. Relația dvs. legală este cu entitatea Solet Fashion Starcare operează Site-ul pe care îl vizitați și/sau prin care încheiați o tranzacție online, dacă nu se specifică în mod expres altfel în altă parte.

1.3 Companiile Solet Fashion Starde mai sus, precum și oricare dintre filialele sale sunt în mod individual și colectiv denumite „Solet Fashion Star„. În caz de dubiu, termenul „Solet Fashion Star” sau „noi” se referă la operatorul Site-ului pe care îl vizitați.

 1. Obiectul și Acceptarea Termenilor de Utilizare

2.1. Accesul dvs. și utilizarea Site-ului nostru sunt supuse și reglementate de toate legile și regulamentele în materie și acești termeni și condiții de utilizare, inclusiv orice politici sau alte condiții menționate în prezentul document și disponibile pe Site, conform modificărilor intervenite în decursul timpului („Termeni de utilizare„).Vă rugăm să citiți acești Termeni de utilizare cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu folosiți Site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați Site-ul nostru, vom considera că ați acceptat acești Termeni de Utilizare. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru vi se va solicita în mod specific să acceptați Termenii de Utilizare. Prin acceptarea Termenilor de Utilizare, sunteți de acord să respectați Termenii de Utilizare în versiunea publicată pe Site-ul nostru, la momentul vizitei dvs.

2.2. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Site-ului nostru și Termenilor de Utilizare prin postarea pe Site-ul nostru, fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în maniera adecvată. Asigurați-vă că recitiți Termenii de Utilizare în mod regulat deoarece dacă accesați sau utilizați acest Site se va considera că ați fost de acord cu Termenii de Utilizare în versiunea publicată pe Site-ul nostru la momentul vizitei dvs.

 1. Cookies

Atunci când vizitați Site-ul nostru pentru prima dată vă aducem la cunoștință în mod special faptul că folosim cookie-uri. Continuând să utilizați Site-ul nostru acceptați și sunteți de acord cu Politica privind Cookie-urile. Vom continua să vă aducem la cunoștință acest lucru de fiecare dată când vizitați Site-ul nostru, până când confirmați luarea la cunoștință.

.

 1. Confidențialitate

Prin utilizarea Site-ului nostru, se consideră că ați acceptat Politica noastră de Confidențialitate. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru vi se va solicita în mod expres să acceptați această politică.

 1. Tranzacțiile încheiate prin intermediul Site-ului – Termenii de Furnizare

Tranzacțiile pentru furnizarea de produse încheiate prin sau ca rezultat al vizitelor dvs. pe Site-ul nostru sunt guvernate de Termenii noștri de Furnizare. Înainte de finalizarea comenzii vi se va cere în mod special să acceptați

 1. Disponibilitate și defecte

6.1. Site-ul nostru nu va fi întotdeauna disponibil și poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe principiul „așa cum este” si „așa cum este disponibil”, și în măsura permisă de lege, fără garantări, condiții sau garanții de orice fel.

6.2. Nu avem nici o obligatie de a actualiza informațiile de pe Site-ul nostru, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a modifica, edita, șterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, Site-ul nostru și/sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile disponibile prin acesta.

 1. Proprietate, Mărci Comerciale, Drept de Autor și Software

7.1. „Solet Fashion Star” și alte semne, logo-uri și nume de servicii sunt mărci înregistrate ale Solet Fashion StarShopping S.R.L. din Romania, sau Solet Fashion StarGroup Ltd din Elvetia. Mărcile comerciale ale Solet Fashion StarShopping S.R.L. sau ale Solet Fashion StarGroup Ltd, nu trebuie, în nici un caz să fie utilizate în legătură cu orice produs sau serviciu care nu este legat de Solet Fashion StarShopping S.R.L. sau de Solet Fashion StarGroup AG sau oricare dintre companiile Solet Fashion Star, cu excepția cazului în care se obține în prealabil o autorizatie în scris in principal de la Solet Fashion StarShopping S.R.L. sau in subsidiar de la Solet Fashion StarGroup AG sau dacă acest lucru este permis în acești Termeni de Utilizare. Toate celelalte mărci comerciale care nu sunt deținute de Solet Fashion Star, dar care apar pe acest Site sunt proprietatea titularului lor care este sau nu conectat, în relatie contractuală sau sponsorizat de către Solet Fashion Star.

7.2. Dacă nu este altfel prevăzut, Site-ul nostru, inclusiv tot conținutul acestuia, cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de site si respectiv de conținut, sunt protejate de regulile drepturilor de autor și alte legi de proprietate intelectuală în vigoare și reprezintă proprietatea Solet Fashion StarShopping S.R.L. , a Solet Fashion StarGroup AG sau a afiliaților sai sau a furnizorilor conținutului respectiv. Solet Fashion StarShopping S.R.L., Solet Fashion StarGroup AG și/sau oricare dintre companiile afiliate acestora sunt proprietarul (sau, după caz, licențiatul) întregii proprietăți intelectuale și altor drepturi de proprietate asupra sau cu privire la Site-ul nostru. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

7.3. Postarea de catre dvs. pe Site-ul nostru, nu constituie o derogare a noastră de la orice drept asupra sau în legătură cu Site-ul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, nu dobândiți nici un drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu Site-ul nostru.

7.4. Toate programele software utilizate pe acest Site sunt proprietatea Solet Fashion StarShopping S.R.L., a Solet Fashion StarGroup AG și/sau oricărei companii afiliate companiei, decât dacă nu a fost utilizat un software de tip open source. Tot conținutul software-ului, elaborarea acestuia și software-ul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, republicarea, afișarea sau executarea conținutului acestui site nu sunt permise fără obținerea consimțământului prealabil scris al Solet Fashion StarShopping S.R.L.

 1. Utilizarea Site-ului nostru

8.1. Vă acordăm un drept limitat de a accesa și de a utiliza Site-ul nostru pentru uz propriu. Nu aveți voie: (i) să reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, retransmiteți, distribuiți sau să exploatați Site-ul nostru, inclusiv orice parte a conținutului acestuia în orice scop, fără a obține acordul nostru scris în prealabil; (ii) să colectați listele de produse, descrierile sau prețurile produselor; (iii) să utilizați în mod derivat Site-ul nostru sau conținutul acestuia; (iv) să descărcați sau să copiați informații în beneficiul unei alte afaceri; și/sau (v) să utilizați instrumente de extracție a datelor, roboți sau instrumente similare de colectare și de extracție de date.

8.2. Aveți dreptul să imprimați copii rezonabile și să descărcați extrase din orice pagină(i) de pe Site-ul nostru. Nu trebuie să modificați în nici un fel hârtia sau copiile digitale pe care le-ați imprimat sau descărcat, și nu trebuie să utilizați nici o ilustrație, fotografie, secvență video sau audio sau orice format grafic separat de orice text însoțitor.

8.3. Nu aveți dreptul să abuzați de Site-ul nostru prin introducerea cu bună știință de viruși sau alte materiale, care sunt rău intenționate sau dăunătoare tehnologic, prin încercarea de a obține acces neautorizat pe Site-ul nostru, sau prin atacarea Site-ului nostru printr-un atac de tip refuz serviciu (DdoS denial – of service attack ). O încălcare a acestei dispoziții poate constitui infracțiune și este posibil să vă raportăm autorităților competente pentru astfel de acte, fără a aduce atingere altor mijloace legale disponibile pentru a ne recupera daunele suferite.

8.4. Accesul sau utilizarea Site-ului nostru (sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile de pe Site-ul nostru) pot fi interzise prin lege în anumite țări sau jurisdicții. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile ale țării din care este accesat Site-ul nostru. Nu garantăm în nici un fel că Site-ul nostru (sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile de pe Site-ul nostru) este potrivit sau disponibil pentru utilizare în locații din afara țărilor indicate mai jos:

8.5. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula oricând accesul la Site-ul nostru (sau părți din acesta), în special dacă noi considerăm că utilizați Site-ul nostru în orice mod care este contrar oricăror dintre acești Termeni de Utilizare sau într-un mod dăunător. Dacă tipăriți, copiați sau descărcați orice parte a Site-ului nostru și/sau folosiți aceste copii sau părți ale Site-ului nostru care încalcă acești Termeni de Utilizare, trebuie, la alegerea noastră, să returnați sau să distrugeți copiile materialelor pe care le-ați efectuat și în caz de distrugere, să oferiți dovezi în acest sens.

 1. Înregistrare și Acces Restricționat pe Site-ul nostru

9.1. Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul pe Site-ul nostru sau părți din acesta pentru vizitatorii care s-au înregistrat, cu excepția cazului în care se prevede altfel de legislația în vigoare. Pentru a trece prin procesul de înregistrare, (i) va trebui să completați formularul de înregistrare Solet Fashion Stardisponibil pe Site sau încorporat într-un site apartinând unei terțe parți (pagină de destinație) sau (ii) să vă înregistrați pe Site-ul nostru prin intermediul unui site de social media, conform celor stabilite mai jos. După completarea formularului de înregistrare și confirmarea datelor specificate în acesta, vă vom trimite un mesaj pe adresa de e-mail furnizată de dvs., indicând modul în care este confirmată înregistrarea. Dacă nu confirmați înregistrarea, vă acordăm accesul la zona restricționată de pe Site-ul nostru, pe bază temporară. Confirmarea înregistrării are obligația de a primi acces permanent la zona restricționată a Site-ului nostru și de a cumpăra produse de la noi prin intermediul Site-ului nostru. Ca urmare a înregistrării corecte, vi se acordă acces la zonele restricționate ale Site-ului nostru prin introducerea adresei de e-mail și a parolei alese sau puse la dispoziție în timpul înregistrării (procesul de autentificare).

Dispoziție specifică țării pentru Ungaria: Pentru Site-ul www.fashionSolet Fashion Star.hu, această secțiune 9.1. (înregistrare) se modifică prin adăugarea următoarei fraze la sfârșitul dispoziției: “Prin finalizarea procesului de înregistrare, încheiați un contract online conform 5 § (4) din Legea nr. CVIII din 2001 (Ekertv.).”

9.2. Vi se permite să vă înregistrați o singură dată și să folosiți un singur cont de client. Nu vi se permite să utilizați conturile oricărui alt client înregistrat sau să furnizați părților terțe posibilitatea de a vă folosi contul. Nu vi se permite să creați cu rea intenție conturi suplimentare cu scopul de a abuza de funcționalitatea Site-ului nostru sau a altor utilizatori sau să încercați să vă dați drept un alt utilizator.

9.3. Vi se poate cere să ne furnizați sau să fiți prevăzut cu datele de identificare ale utilizatorului, o parolă sau orice altă informație cerută de procedurile noastre de securitate, în scopul de a avea acces la zonele restricționate ale Site-ului nostru. Accesul la aceste zone restricționate va fi permis numai în cazul în care și atâta timp cât:

 • aveți, la data înregistrării, cel puțin 18 ani;
 • vă asigurați că toate datele furnizate de dvs. sunt veridice, exacte, actualizate și complete;
 • ne veți informa fără întârziere cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal prin e-mail, sau veți actualiza înregistrările dvs. în secțiunea „Contul dumneavoastră” de pe Site; și
 • veți respecta această secțiune cu privire la înregistrare și Termenii de Utilizare.

9.4. Veți trata datele dvs. de utilizator, parola și orice alte informații de securitate sigure și nu le veți divulga nimănui. Nu suntem responsabili pentru utilizarea, divulgarea sau pierderea acestor detalii care rezultă din nerespectarea de către dvs. a frazei anterioare. Ne veți informa imediat dacă datele care permit accesul la o zonă restricționată a Site-ului nostru au fost interceptate de către terți și ne veți explica circumstanțele în care acest lucru a avut loc.

9.5. Puteți accesa și actualiza sau corecta sau ne puteți solicita să actualizăm și să corectăm datele de înregistrare și informațiile din zona „Contul dumneavoastră” de pe Site-ul nostru. Vă rugăm să rețineți că nu puteți actualiza sau corecta informațiile furnizate pentru o livrare care este în desfășurare.

9.6. Vă putem oferi posibilitatea de a vă înregistra pe Site-ul nostru prin intermediul unui site de social media, de exemplu Facebook. Vă rugăm să verificați Politica de Confidențialitate pentru mai multe informații.

9.7. Veți putea anula oricând înregistrarea, contactând Serviciul Clienți la datele de contact furnizate pe Site. Datele dvs. vor fi apoi tratate conform secțiunii în cauză din Politica noastră de Confidențialitate.

9.8. Dacă vom stabili că v-ați înregistrat de mai multe ori și că aveți mai multe conturi de client, avem dreptul, la discreția noastră, de a le anula pe toate sau o parte din înregistrări sau conturi fără o notificare prealabilă. Dacă, din orice motiv, credem că nu ați respectat Termenii de Utilizare, vă vom notifica pentru a remedia această non-conformitate. Dacă nu remediați situația, astfel încât să satisfaceți cerințele noastre, vom restricționa accesul prin dezactivarea detaliilor de identificare a utilizatorului, parolei și/sau altor informații de securitate și astfel vom anula accesul dvs.

 1. Materialele transmise de către dumneavoastră

10.1. Le putem acorda utilizatorilor Site-ului nostru posibilitatea de a posta conținut sau comentarii cu privire la sau să prezinte materiale pentru publicare în diverse zone ale Site-ului nostru. În acest caz, nu aprobăm, avizăm, sprijinim, sancționăm sau încurajăm orice astfel de conținut, comentarii sau materiale și nu avem obligația de a-l cerceta, monitoriza sau verifica pentru acuratețe, caracterul complet sau conformitatea cu legislația în vigoare. Nu ne asumăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru astfel de conținut, comentarii sau material, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de lege.

10.2. Dacă postați conținut sau comentarii sau dacă prezentați materiale pentru publicare în oricare din zonele Site-ului nostru, inclusiv fotografii:

 • ne acordați o licență neexclusivă, perpetuă (sau, dacă licența perpetuă nu este permisă de legislația aplicabilă, o licență pentru termenul maxim permis de legislația în vigoare), cu reproducere liberă, o licență globală pentru a utiliza, reproduce, publica, republica, transmite și difuza (și de a acorda sub-licențe pentru a utiliza, reproduce, publica, republica, transmite și difuza) astfel de conținut, comentarii sau materiale în orice format (inclusiv tipărit și electronic) în scopul exploatării Site-ului nostru, pentru a ne promova, a promova Site-ul nostru și produsele și serviciile noastre;
 • vă asigurați că acest conținut, aceste comentarii sau material nu sunt ilegale, amenințătoare, defăimătoare, obscene, pornografice sau profanatoare sau că nu ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar fi considerat o infracțiune sau încălcare a legii, iar dvs. nu trebuie să postați materiale care sunt în mod deliberat destinate să îi deranjeze pe alți utilizatori;
 • nu veți fi plătit pentru conținutul, comentariile sau materialele postate sau trimise spre publicare;
 • vă asigurați că acest conținut, aceste comentarii sau materiale reprezintă propria lucrare originală și/sau că dețineți drepturile de autor și orice alte drepturi relevante sau că ați primit aceste drepturi;
 • dacă materialul este un material fotografic sau grafic trebuie ca dvs. înșivă să fi conceput fotografia(ile) sau să fi creat dvs. înșivă materialul grafic sau să fi avut permisiunea sau să fi fost autorizat de către proprietarul fotografiei(ilor) și/sau materialul grafic și trebuie să fi obținut acordul tuturor persoanelor prezente în acestea în cazul în care astfel de persoane pot fi identificate în mod clar; și
 • putem publica numele dvs. alături de orice fotografie(i) sau material grafic prezentat de dvs., dar putem edita sau șterge orice comentariu pe care îl trimiteți împreună cu acestea.

10.3. Ne rezervăm dreptul de a refuza, suspenda, înceta sau altfel elimina, publicarea unui astfel de conținut, comentarii sau materiale inclusiv fotografii sau documente grafice postate sau transmise de către dvs.; acest drept nu trebuie să fie interpretat ca o aprobare a noastră sau ca o responsabilitate față de acest conținut, aceste comentarii sau alte materiale, indiferent dacă utilizăm sau nu acest drept. În continuare ne rezervăm dreptul de a face adăugiri sau eliminări la text sau grafică (inclusiv editarea oricărei fotografii sau oricărui material grafic), cu scopul de a ne promova pe noi, Site-ul nostru, produsele și serviciile noastre sau în scopul protejării intereselor noastre, ale afiliaților noștri, angajaților, partenerilor de afaceri, utilizatorilor sau a altor terțe părți; dacă vom face astfel de adăugiri sau eliminări suntem responsabili pentru acestea și pentru textul sau grafica sub forma modificată de către noi.

10.4. Sunteți de acord să ne despăgubiți pentru orice răspunderi, pretenții, cheltuieli, pierderi sau alte daune pe care le putem suporta ca urmare a publicării de conținut, comentarii sau materialele postate sau trimise de dvs. pe siteul nostru.

 1. Concursuri, Jocuri, Competiții, Extrageri cu Premii Gratuite

Putem face publicitate și organiza concursuri, jocuri, competiții sau extrageri cu premii gratuite pe Site-ul nostru. La astfel de concursuri, jocuri, competiții, extrageri cu premii gratuite se vor aplica reguli specifice. Vă rugăm să citiți cu atenție regulile aplicabile la orice concurs, joc, competiție, extragere cu premii gratuite la care participați deoarece prin participarea la un astfel de concurs, joc, competiție, extragere cu premii gratuite se consideră că ați acceptat și că respectați aceste reguli.

 1. Site-urile Terților

Site-ul nostru poate conține link-uri către Site-uri operate de terțe părți („Site-urile Terțelor Părți”). Aceste link-uri sunt destinate să furnizeze doar informații suplimentare. Includerea pe Site-ul nostru a oricărui link către un Site al unei Terțe Părți nu înseamnă că aprobăm, avizăm sau acceptăm responsabilitatea pentru acest Site al unei Terțe Părți, conținutul sau utilizarea acestuia, sau utilizarea produselor sau serviciilor puse la dispoziție prin acesta. Nu suntem obligați să filtrăm și să monitorizăm și nu am investigat sau monitorizat nici un Site al unei Terțe Părți pentru acuratețea, caracterul complet sau conformitatea cu legislația în vigoare. Nu suntem responsabili pentru eventualele pagube sau pierderi cauzate ca urmare a utilizării de către dvs. a Site-ului sau bazarea pe aceste Site-uri ale Terțelor Părți. Utilizați aceste Site-uri ale Terțelor Părți pe propriul risc. Toți termenii și condițiile și politicile Site-urilor Terțelor Părți pe care le accesați vi se vor aplica în timp ce navigați pe aceste site-uri și vă recomandăm să verificați acei termeni și condiții.

 1. Hiperlink-uri către Site-ul nostru

13.1. Puteți crea un hiperlink către Site-ul nostru de pe un alt site sau document fără acordul nostru scris în prealabil sub rezerva condițiilor prevăzute în prezenta secțiune (Hiperlink-uri către Site-ul nostru).

13.2. Nici un astfel de hiperlink

 • nu creează un cadru sau orice alt browser sau mediu închis în jurul conținutului Site-ul nostru;
 • nu implică faptul că aprobăm produsele sau serviciile dvs. sau oricare dintre produsele sau serviciile site-ului pe care inserați link-ul către Site-ul nostru, sau disponibile prin acesta;
 • nu afișează nici una dintre mărcile utilizate pe Site-ul nostru, fără permisiunea noastră sau a titularului acestei mărci;
 • nu este plasat pe un site care are un conținut ilegal, amenințător, defăimător, obscen, pornografic sau profanator sau care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat o infracțiune sau o încălcare a oricărei legi sau că, în interpretarea unică a Solet Fashion Star, dăunează sau poate dăuna intereselor sau reputației Solet Fashion Starsau firmelor cu care lucrăm (sau produsele și/sau serviciilor noastre și ale acestora); sau
 • nu ne portretizează pe noi sau pe companiile afiliate sau firmele cu care lucrăm (sau produsele și/sau serviciile acestora) într-o manieră falsă, înșelătoare, peiorativă, sau în mod ofensator.

13.3. Sunteți singurul responsabil pentru site-ul pe care inserați un link către Site-ul nostru și pentru orice observație sau impresie creată cu privire la noi sau Site-ul nostru.

13.4. Sunteți singurul responsabil pentru aducerea acestor Termeni de Utilizare în atenția persoanelor care au acces la site-ul nostru prin intermediul link-ului. Orice persoană care se conectează la Site-ul nostru prin intermediul link-ului dvs. este obligată să respecte acești Termeni de Utilizare.

13.5. Ne rezervăm dreptul de a solicita oricând, la discreția noastră, pentru orice motiv, ca orice link pe care îl creați spre Site-ul nostru de pe un alt site sau document să fie eliminat. În acest caz, Solet Fashion StarShopping S.R.L. sau oricare dintre afiliații care operează un Site, va trimite prin e-mail o notificare de încetare pe numele înscris menționat la înregistrarea dvs. a numelui de domeniu a site-ului sau la orice adresă de e-mail furnizată pe site-ul dvs. La primirea unei notificări de la Solet Fashion Star, veți elimina link-ul în termen de trei (3) zile și nu veți include un link spre acesta sau un alt site al Solet Fashion Starpe site-ul dvs. sau pe site-ul unei persoane asociate cu dvs.

 1. Excludere și Limitarea Răspunderii noastre

14.1. Sub rezerva următoarei secțiuni, noi, în propria noastră capacitate și în numele afiliaților noștri, excludem orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice altă bază) care decurge din sau în legătură cu accesul sau utilizarea Site-ului nostru sau oricărui site web cu care este legat, în măsura permisă de legislația în vigoare. Această excludere se aplică, dar nu se limitează la:

 • pierderi cauzate de indisponibilitatea Site-ului sau a defectelor tehnice ale Site-ului;
 • pierderea de date;
 • pierderi cauzate de atacul de tip refuz serviciu, viruși sau alte materiale dăunătoare tehnologic;
 • pierderea de venituri sau profit sau de economii anticipate; și
 • pierderi rezultate din împrejurări independente de voința noastră rezonabilă și pierderi care nu sunt previzibile în mod rezonabil.

14.2. Nu căutăm (și nici unul din acești Termeni de Utilizare nu au această destinație) să excludem sau să limităm răspunderea și nici o excludere sau limitare a răspunderii nu se aplică în următoarele cazuri:

 • pierderi sau daune cauzate de fraudă, greșeli intenționate sau înșelăciune săvârșită cu intenție de noi;
 • răspundere care, conform legilor în vigoare de protecție a consumatorilor sau răspundere față de produs, nu poate fi exclusă (cu toate acestea, aceste legi sunt denominate);
 • nicio altă răspundere, care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația în vigoare.
 1. Răspunderea dumneavoastră și Obligația de Despăgubire

Sunteți de acord să răspundeți față de noi și afiliații noștri pentru daune și pierderi și să ne despăgubiți pe noi și afiliații noștri și să ne exonerați de orice altă pretenție sau creanță referitoare la sau care decurge din încălcarea acestor Termeni de Utilizare.

 1. Contact, Comunicări Scrise, Notificări, Întrebări sau Reclamații

16.1. Vă putem contacta prin poștă, e-mail, mesaje scurte (SMS), notificări alertă sau telefon sau vă oferim informații prin postarea acestora pe Site-ul nostru.

16.2. Toate notificările dvs. adresate nouă trebuie să fie efectuate prin scrisoare sau e-mail la: (i) Serviciul Clienți (datele de contact furnizate pe Site-ul nostru) sau (ii) operatorul Site-ului (datele de contact furnizate la începutul acestor Termeni de Utilizare sau la Termenii de Furnizare).

16.3. Vă putem trimite o notificare individuală fie la adresa de e-mail sau adresa poștală furnizate sau în caz de notificare generală trimisă tuturor utilizatorilor sau clienților noștri prin postarea de informații pe Site-ul nostru într-un mod corespunzător.

16.4 Pentru furnizarea serviciului de notificare, va fi suficient să dovediți, (i) în cazul unei scrisori, că această scrisoare a fost adresată în mod corespunzător, ștampilată și depusă la poștă, (ii) în cazul unui e-mail, că acest e-mail a fost trimis la adresa de e-mail specificată a destinatarului, și (iii) în cazul postării de informații pe Site-ul nostru, că aceste informații au fost furnizate în mod corespunzător, având în vedere conținutul informațiilor

16.5. Legile aplicabile solicită ca o parte din comunicările pe care vi le trimitem să fie în scris. Utilizând Site-ul nostru, acceptați faptul că veți comunica cu noi în principal prin mijloace electronice. Din motive contractuale sunteți de acord cu aceste mijloace electronice de comunicare și sunteți de acord că toate contractele, notificările, informațiile și alte comunicări pe care vi le transmitem vor respecta cerințele legale conform cărora aceste comunicări se vor face în scris, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă nu permite acest acord. Atât noi cât și dvs. suntem de acord în continuare să recunoaștem în relațiile noastre reciproce drept comunicări scrise de mână (i) perioada de valabilitate a semnăturilor electronice în conformitate cu legislația aplicabilă și (ii) orice informații în format electronic, adăugate sau asociate logic cu o declarație electronică pentru a indica autorul, inclusiv folosirea unui anumit profil, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă nu permite aceste recunoașteri.

16.6. Pentru o orientare mai ușoară, Solet Fashion Starpune la dispoziție un sistem de comunicare directă prin intermediul unui chat online, ceea ce, însă, nu se califică ca informații sau comunicări obligatorii din punct de vedere legal pentru utilizatori sau ca un punct oficial de Servicii Clienți.

16.7. Dacă aveți întrebări sau reclamații privind termenii și condițiile noastre, un produs, serviciu Solet Fashion Starsau orice alt aspect, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți (detaliile de contact sunt afișate pe Site-ul nostru) sau să scrieți operatorului Site-ului (detaliile de contact sunt furnizate la începutul Termenilor de Utilizare și Termenilor de Furnizare).

 1. Diverse

17.1. Transferul de drepturi și obligații: Drepturile și obligațiile care decurg din activitatea noastră și din accesul și utilizarea dvs. a Site-ului nostru sunt obligatorii atât pentru dvs. cât și pentru noi precum și pentru succesorii și cesionarii noștri. Cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel, nu puteți transfera, cesiona sau altfel dispune de nici unul din drepturile sau obligațiile dvs., în special obligații de plată, fără acordul nostru scris în prealabil. Oricând putem transfera, cesiona, sub-contracta sau altfel dispune de operarea Site-ului sau a unor părți ale acestuia sau de oricare dintre drepturile sau obligațiile care decurg din acesta, caz în care noi nu suntem scutiți de responsabilitatea pentru executarea obligației noastre în ceea ce vă privește pe dvs., dar cesionarul intră în aceste relații în calitate de co-debitor.

17.2. Renunțare: Nici o renunțare a noastră de la oricare dintre prevederile acestor Termeni de Utilizare nu va produce efecte dacă nu se specifică în mod expres că este o renunțare și dacă nu sunteți notificat în scris.

17.3. Nulitate: În cazul în care o instanță sau autoritate competentă decide că oricare dintre dispozițiile acestor Termeni de Utilizare este invalidă, ilegală sau inaplicabilă conform legii aplicabile, această dispoziție va fi modificată și interpretată astfel încât să se realizeze cel mai bine obiectivele dispoziției inițiale în măsura permisă de lege. Restul dispozițiilor vor rămâne în vigoare.

17.4. Întregul Acord: Acești Termeni de Utilizare conțin întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și noi cu privire la utilizarea Site-ul nostru. Nici o expunere sau declarație, orală sau scrisă, care nu este inclusă în Termenii de Utilizare nu va fi obligatorie pentru dumneavoastră sau pentru noi dacă nu a fost convenită de comun acord în scris între dvs. și noi.

 1. Reclamații (inclusiv reclamații privind drepturile de autor) privind contribuțiile utilizatorilor

Dacă le acordăm utilizatorilor posibilitatea de a posta conținut sau comentarii sau de a prezenta materiale pentru publicare în diverse zone ale Site-ul nostru, nu putem cunoaște conținutul fiecărui comentariu sau recenzie afișată pe Site-ul nostru. Ne desfășurăm activitatea pe principiul de „notificare și eliminare”. În cazul în care considerați că orice comentariu sau recenzie afișată pe Site-ul nostru conține o declarație defăimătoare, constituie o încălcare a drepturilor de autor sau a altor drepturi, vă rugăm să ne semnalați imediat acest lucru în scris sau prin e-mail la Serviciul Clienți la datele de contact afișate pe Site-ul nostru și, dacă este posibil, să ne oferiți materiale care să dovedească reclamația dumneavoastră.

 1. Reclamații și căi de atac în afara instanței

http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=54

 1. Alegerea Legii și Jurisdicției

Acești Termeni de Utilizare și toate aspectele apărute sau legate de acești termeni și acest Site inclusiv conținutul acestuia vor fi reglementate de legea țării așa cum se indică mai jos. Instanțele aceleiași țări au competență exclusivă în soluționarea litigiului, care ar putea apărea din sau în legătură cu acești Termeni de Utilizare.

Orice reclamatie va fi adusa la cunostinta in maximum 24 de ore de la receptionarea produselor, urmand ca aceasta sa fie transmisa furnizorului produselor respective, spre solutionare.


Pentru ca nu toata lumea doreste sa piarda timp citind toate detaliile legale legate de un retur, iata pe scurt, pasii care trebuie sa-i faceti pentru a returna/schimba un produs:

NU TRIMITETI PRODUSUL PANA NU PRIMITI ACCEPT DE RETUR IN SCRIS . COLETELE TRIMISE FARA ACCEPT NU VOR FI PRIMITE LA NOI IN DEPOZIT

Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face in cel mult 14 zile de la retur.

Daca produsul este returnat intr-o stare in care nu mai poate fi vandut ca si nou, ne rezervam dreptul de a solicita o taxa pentru readucerea in stadiul initial (daca este posibil), sau, la optiunea clientului, ii vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia.

Daca produsul comandat nu este ceea ce v-ati dorit, il puteti returna pentru a fi schimbat sau pentru returnarea valorii produsului (mai putin cheltuielile de transport) intr-un interval de timp de 14 zile de la data achizitiei, fara invocarea unui motiv si fara penalitati.

IMPORTANT: retururile facute fara instiintarea scrisa prealabila si care nu au primit acceptul nostru, nu vor fi luate in considerare. Returnarea produselor trebuie facuta cu respectarea conditiilor de mai sus si folosind serviciul de curierat rapid.

Observatii generale: Va recomandam sa utilizati serviciile de curierat, care permit urmarirea coletului.

CONDITII RETUR :

1.Trimiteți pachetul cu orice firma de curierat la adresa de pe colet. Cu ramburs. Adica când sosește pachetul la noi va trimitem banii tot prin același curier. Asa cum ați plătit și dvs.

2. Trimiteți pachetul cu orice firma de curierat la adresa de pe colet. Cu ramburs in contul colector al firmei de curierat .. Coletul sa aibă taxele tur retur platite.

3.Trimiteți pachetul cu orice firma de curierat la adresa de pe colet fara ramburs cu plata in cont bancar in termen de maxim 14 zile 

Update 2: Coletul ajunge în 2-5 zile lucrătoare in limita stocului disponibil. Trimitem prin curier.  

Taxa de transport este de 20 de lei, plata ramburs.

CONDITII SCHIMB COLET

Punem colet la schimb.Curierul vine cu pachetul nou si il ridica pe cel vechi.Pentru acest serviciu curierul va taxează cu 30 lei.Pentru a va inregistra schimbul va rugam sa ne furnizati o poza cu produsul pentru a constata ca totul produsul este inca nou .

ORICE INTENTIE DE SCHIMBARE SAU RETURNARE A COLETULUI TREBUIE NOTIFICATA SI APROBATA IN PREALABIL PRIN MESAJ PRIVAT PE MESSENGERUL  PAGINII DE FACEBOOK, MAIL fashionsolet@gmail.com SAU TELEFON  0739334403. Acest lucru este necesar pentru a putea procesa in termen cat mai scurt returul si a va trimite un produs inlocuitor sau pentru a va returna banii.

Odata cu cumpararea si lansarea comenzii, clientul accepta fara obiectiuni conditiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat.